Branislav Uskokovic

Arhitektura

Blog Post New Entry

Beogradska arhitektura u Becu

Posted by Branislav on July 14, 2011 at 2:19 PM

Izložbu organizuje osiguravajuća kuća “Vienna Insurance Group” u svom izložbenom prostoru u tornju “Ring”.

 

Tema izložbe je dvomilionska metropola Beograd koja, kako navode organizatori, krije brojna neotkrivena arhitektonska blaga.

 

Ova izložba je jedna u nizu izložbi pod nazivom „Arhitektura u tornju Ring“ u organizaciji bečke osiguravajuće grupacije koja pokušava na osnovu nekoliko najboljih primera klasične moderne da istakne građevinske vrhunce proteklih decenija od kraja Drugog svetskog rata.

 

Izložba će prikazati najvažnije građevine tih realizovanih „trenutaka arhitekture“ koje svojom celinom čine impozantno arhitektonsko bogatstvo Beograda.

 

Najvažniju ulogu u širenju ideja savremene arhitekture tokom '20-tih i '30-tih godina prošlog veka igrala je „grupa arhitekata modernog pravca“ koja je 1928. godine osnovana od strane Branislava Kojića (stambena zgrada „Dr. Dragutin Ðurić“ iz 1933. godine), Milana Zlokovića, Jana Dubovija i Dušana Babića.

Geneks kula Od '30-tih do '60-tih godina u klasične predstavnike pored pomenutih ubraja se i Dragiša Brašovan (Zgrada vazduhoplovstva, Štamparija). Beogradske građevine Milana Zlokovića, koji je svojim radom u najvećoj meri uticao na arhitekturu grada u periodu između dva svetska rata, su deo izvanrednih „momenata arhitekture“ i kao i dalje postojani i pristupačni primeri imaju još uvek značajnu ulogu (Dečija klinika: projektni plan izrađen 1933. godine, sopstvena stambena kuća iz 1928; zgrada Centrale FIAT-a u Beogradu iz 1940.)

 

Ličnost koja je obeležila oba „perioda“ i tako postala najznačajniji uzor u arhitekturi Beograda je Nikola Dobrović.

 

Zgrada bivšeg Generalštaba je sagrađena na osnovu njegovog nacrta i ne samo da predstavlja njegov jedini projekat realizovan u Beogradu već i njegovo glavno delo.

 

Veliki i skupi projekti koji su realizovani tokom '50-tih i '60-tih godina su među ostalima razvoj novog dela grada, Novi Beograd, i moderna zdanja u gradu kao na primer Urbanistički zavod.

 

Među najznačajnije predstavnike generacije koja sledi „osnivače moderne“ spadaju Mihajlo Mitrović, danas 89-godišnji doajen arhitektonske scene (stambena zgrada u centru grada iz 1964., Geneks kula iz 1970-1980), nedavno preminuli Bogdan Bogdanović, Aleksej Brkić i Ivan Antić (Muzej savremene umetnosti iz 1965).

 

Dve generacije arhitektonskih stvaralaca koje u osnovi i danas deluju pre svega obuhvataju Branislava Mitrovića kao najuticajnijeg koji ujedno radi i kao visokoškolski profesor.

 

Nedavno su u Beograd pristigla dvojica arhitekata iz Austrije, Boris Podreka (Muzej nauke i tehnike iz 2007) i Volfgang Čapeler (Zavod za unapređivanje nauke iz 2010) sa projektima koji bi trebalo da se realizuju tokom narednih godina.

 

Na ukupno oko 70 panela sa brojnim ilustracijama od kojih su neke prihvaćene samo za izložbu i delimično do sada neobjavljivanim materijalom prikazaće se najznačajnije građevine iz ova tri vremenska perioda. Uvodni tekstovi prikazuju društvene i političke prilike odnosno okvirne uslove određenih zemalja u kojima su arhitekte radile.

Muzej savremene umetnosti (www.kultura.gov.rs) Gradski planovi i panoramski snimci u vidu digitalnog otiska na posebnom papiru na zidovima stvaraju pozadinu i prikazuju Beograd vizuelno prisutnim. Makete nekih značajnih građevina kao i originalna predstavljanja zaokružuju prikaz arhitektonske scene Beograda.

 

Film sniman na licu mesta za potrebe izložbe pružiće uvid u gradske razmere Beograda.

 

Pored dnevnog gradskog života sa izvornim zvukom, panoramski snimci neobičnih mesta i filmski portreti nekih od najznačajnijih zdanja daju stručnjacima beogradske arhitektonske scene mogućnost njihovog izražavanja.

Tekst preuzet sa sajta www.b92.net

link ka tekstu: http://www.b92.net/kultura/vesti.php?nav_category=1087&yyyy=2011&mm=07&dd=14&nav_id=525349

 

Categories: Arhitektura i gradjevina